nl | fr | en

Het gebed van Socrates - 1993

Tragikomisch en hier en daar cynisch essay over bezitsdrang. Van Laerhoven kijkt naar hoe er in allerlei culturen over bezit gedacht werd en analyseert ludiek zijn eigen bezitdrang. Hij botst op de verhoudingen tussen rijk en arm en stelt pertinente vragen over uiterlijke weelde en innerlijke armoede en over de vervreemding van het individu in een prestatiegerichte maatschappij. Na al die jaren nog steeds hoogst actueel.

Begin

Als schooljongen las ik enthousiast dat de Ridders van de Ronde Tafel vrouwen en armen beschermden.

Einde

Een mens is iets wat zo makkelijk pijn wordt gedaan. En daarbovenop nog eens pijn wordt gedaan. En daarbovenop nog eens. Evenwaardigheid, daar zou het om moeten draaien. Maar we zijn allemaal slaven van het gevoel dat we beter moeten zijn dan een ander. Dat is onze kwaal.

facebook twitter hyves mail

Share

XANDO

zelfverdediging vrouwen